Číselné soustavy

Z Maturita 2012
Přejít na: navigace, hledání
 • co to jsou číselné soustavy
 • rozdělení číselných soustav (poziční, nepoziční)
 • obecný zápis čísla v poziční číselné soustavě
 • binární a hexadecimální soustava
 • nibl
 • převody z desítkové do libovolné číselné soustavy, princip, příklad
 • převod z libovolné číselné soustavy do desítkové, princip, příklad


Obsah

10. Číselné soustavy

Číselná soustava

 • číselná soustava je způsob reprezentace čísel
 • zápis čísla dané soustavy je posloupností symbolů, které se nazývají číslice
 • podle způsobu určení hodnoty čísla z dané reprezentace rozlišujeme dva hlavní druhy číselných soustav: poziční číselné soustavy a nepoziční číselné soustavy


Poziční číselné soustavy

 • poziční soustavy jsou charakterizovány tzv. základem neboli bází (anglicky radix, značí se r), což je obvykle kladné celé číslo definující maximální počet číslic, které jsou v dané soustavě k dispozici
 • v běžně používaných číselných soustavách se jednotlivé číslice zapisují za sebe, nijak se neoddělují


Decimální (desítková, dekadická) soustava

 • základem je číslo 10 (r = 10), toto je pravděpodobně odvozeno od počítání s deseti prsty na rukou
 • pro zápis čísel používá symboly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • je dnes nejužívanější číselná soustava jak v běžném životě, tak ve vědě a technice
1000 100 10 1
103 102 101 100
4 2 8 6

4286D = 4·103 + 2·102 + 8·101 + 6·100 = 4·1000 + 2·100 + 8·10 + 6 = 4286D


Binární (dvojková) soustava

 • základem je číslo 2 (r = 2)
 • pro zápis čísel používá symboly 0 a 1
 • používá se ve všech moderních digitálních počítačích a elektronice, neboť její dva symboly (0 a 1) odpovídají dvěma jednoduše rozdělitelným stavům elektrického obvodu (vypnuto a zapnuto), popřípadě nepravdivosti či pravdivosti výroku (false a true)
8 4 2 1
23 22 21 20
1 1 0 1

1101B = 1· 23 + 1· 22 + 0· 21 + 1· 20 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13D

Hexadecimální (šestnáctková) soustava

 • základem je číslo 16 (r = 16)
 • pro zápis čísel používá symboly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)
 • písmena A - F představují (reprezentují) cifry s hodnotou 10 - 15
 • díky jednoduchému vzájemnému převodu mezi šestnáctkovou a dvojkovou soustavou, se hexadecimální zápis čísel často používá v oblasti informatiky, například pro adresy v operační paměti počítače, pro zápis barvy v HTML kódu nebo IPv6 adresaci
 • je to v podstatě zkrácená forma zápisu dvojkové soustavy
256 16 1
162 161 160
4 B E

4BEH = 4· 162 + 11· 161 + 14· 160 = 4· 256 + 11·16 + 14 = 1214D

Další poziční číselné soustavy

 • Čtyřková – polovina bajtu = 4 bity, 16 stavů (použití v osmibitových počítačích a packed BCD)
 • Sedmičková – dny v týdnu
 • Osmičková – (Oktalová) dříve se používala pro adresaci
 • Dvanáctková – hodiny (dříve též jednotka tucet)
 • Šedesátková – nejstarší číselná soustava, snadná dělitelnost čísly 2,3,4,5,6, čas (sekundy) a geometrie (dříve též jednotka kopa)


Nibl

 • nibl je polovina bajtu tj. 4 bity

Příklad:

 • číslo 1010 1101B je číslo o velikosti 1B(bajtu) tj. 8b(bitů), z toho vyplývá, že je složeno ze dvou niblů
 • první nibl je 1010 a druhý 1101, nibl obsahuje 4 číslice, protože každá z číslic představuje(reprezentuje) 1 bit


Nepoziční číselné soustavy

 • hodnota číslice není dána jejím umístěním v dané sekvenci číslic
 • stačí sečíst hodnoty jednotlivých číslic
 • výhody: jednoduché sčítání a odečítání
 • nevýhody: dlouhý zápis čísel, neobsahuje symbol pro nulu a záporná čísla
 • Římské číslice, Egyptské číslice, Řecké číslice, Etruské číslice

Příklad:

 • Pokud: A = 1, B = 10, C = 100, D = 1000
 • Pak: AAB = 1 + 1 + 10 = 12; AABBBBCCCCCDDD = 3542


Římské číslice

 • způsob zápisu čísel pomocí písmen abecedy
 • dnes se tento způsob zápisu čísel používá jen výjimečně
 • pro snazší zapamatování se dají používat mnemotechnické pomůcky jako např. Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou Do Města (nebo Ivan, Vašek, Xénie Lijí Cín Do Mumie), kde první písmena určují jak jdou římské číslice po sobě
Znak Hodnota
I 1
IV 4
V 5
IX 9
X 10
XL 40
L 50
XC 90
C 100
CD 400
D 500
CM 900
M 1000


Převody mezi soustavami

Převodní tabulka

Dec Hex Bin
0 0 0000
1 1 0001
2 2 0010
3 3 0011
4 4 0100
5 5 0101
6 6 0110
7 7 0111
8 8 1000
9 9 1001
10 A 1010
11 B 1011
12 C 1100
13 D 1101
14 E 1110
15 F 1111


Převody z desítkové soustavy

 • postupně celočíselně dělíme základem cílové soustavy, dokud nedojdeme k hodnotě nula, přičemž zbytky po dělení v opačném pořadí představují hodnoty číslic v cílové soustavě


Desítková -> Binární
 • dělíme dvojkou
 • provádíme celočíselné dělení => dělením lichých čísel nám vznikne zbytek

59D = 111011B

59D 59:2 = 29 29:2 = 14 14:2 = 7 7:2 = 3 3:2 = 1 1:2 = 0
zbytek 1 1 0 1 1 1

POZOR !!!

 • zbytky se zapisují zprava

Malá čísla převedeme z hlavy:

 • rychlejší způsob než rozepisování, ikdyž možná trochu obtížnější na pochopení


13D = 1101B

 • jelikož víme, že 13 < 16 a 16 (24) je číslo o velikosti 5 bitů, budeme postupovat následovně
  • 1.) osmička se do třináctky vejde -> 13 - 8 (23) = 5 -> zapíšeme 1 (1)
  • 2.) čtyřka se do pětky vejde -> 5 - 4 (22) = 1 -> zapíšeme 1 (11)
  • 3.) dvojka se do jedničky nevejde -> 1 < 2 (21) -> zapíšeme 0 (110)
  • 4.) jednička se do jedničky vejde -> 1 - 1 (20) = 0 -> zapíšeme 1 (1101)
  • 5.) máme výsledek 1101B


9D = 1001B

 • jelikož víme, že 9 < 16 a 16 (24) je číslo o velikosti 5 bitů, budeme postupovat následovně
  • 1.) osmička se do devítky vejde -> 9 - 8 (23) = 1 -> zapíšeme 1 (1)
  • 2.) čtyřka se do jedničky nevejde -> 1 < 4 (22) -> zapíšeme 0 (10)
  • 3.) dvojka se do jedničky nevejde -> 1 < 2 (21) -> zapíšeme 0 (100)
  • 4.) jednička se do jedničky vejde -> 1 - 1 (20) = 0 -> zapíšeme 1 (1001)
  • 5.) máme výsledek 1001B


Desítková -> Hexadecimální
 • dělíme šestnáctkou
 • provádíme celočíselné dělení

175D = AFH

175D 175:16 = 10 10:16 = 0
zbytek 15 10
zbytek F A

POZOR !!!

 • zbytky se zapisují zprava


Převody do desítkové soustavy

 • sčítáme hodnoty součinů jednotlivých číslic se základem zdrojové soustavy umocněným na pořadové číslo pozice číslice zprava počítáno od nuly


Binární -> Desítková
 • Sčítáme mocniny dvojky vynásobené hodnotami binárních číslic

111011B = 1·25 + 1·24 + 1·23 + 0·22 + 1·21 + 1·20 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 59D


Hexadecimální -> Desítková
 • sčítáme mocniny šestnácky vynásobené desítkovými hodnotami šestnáctkových číslic

ABCDEFH = 10·165 + 11·164 + 12·163 + 13·162 + 14·161 + 15·160 = 11259375D

6CH = 6·161 + 12·160 = 96 + 12 = 108D


Převody mezi dvojkovou a šestnáctkovou soustavou

Binární -> Hexadecimální
 • převádíme z hlavy převodem po čtveřicích binárních číslic – tzv. NIBL (čtveřici sestavujeme zprava)


101110000101001101B = 2E14DH

Bin 10 1110 0001 0100 1101
Dec 2 14 1 4 13
Hex 2 E 1 4 D
Hexadecimální -> Binární
 • převádíme z hlavy po jednotlivých číslicích a vzniknou nibly. Ty řazeny za sebou dávají výsledné binární číslo


AB37H = 1010101100110111B

Hex A B 3 7
Dec 10 11 3 7
Bin 1010 1011 0011 0111
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje